1 Vlefshmëria ndaj sipërmarrësve dhe përcaktimi i termave
(1) Kushtet e përgjithshme të mëposhtme zbatohen për të gjitha dërgesat midis nesh dhe një konsumatori në versionin e vlefshëm në kohën e porosisë.

Konsumator është çdo person fizik që përfundon një transaksion ligjor për qëllime që nuk janë kryesisht komerciale dhe as të vetëpunësuara (§ 13 BGB).

Conc2 Lidhja e një kontrate, ruajtja e tekstit të kontratës
(1) Dispozitat e mëposhtme për lidhjen e një kontrate zbatohen për porositë përmes dyqanit tonë të internetit https://www.vetvetja.com

(2) Nëse kontrata është lidhur, kontrata vjen me

VETVETJA, Useini
Banhofstrasse 12
3904 Naters
Tel: +41 79 278 10 09

kushtet

(3) Paraqitja e mallrave në dyqanin tonë online nuk përbën një ofertë ligjore të detyrueshme nga ana jonë, por është vetëm një ftesë jo-detyruese për konsumatorin për të porositur mallra. Duke porositur mallrat e dëshiruara, konsumatori bën një ofertë detyruese për të lidhur një kontratë blerjeje.
(4) Kur një porosi merret në dyqanin tonë online, zbatohen rregullat e mëposhtme: Konsumatori paraqet një ofertë të kontratës detyruese duke kaluar me sukses procedurën e porositjes të dhënë në dyqanin tonë online.

Renditja zhvillohet në hapat e mëposhtëm:

1) Përzgjedhja e mallrave të dëshiruar
2) Konfirmoni duke klikuar butonin “Rendit”
3) Kontrollimi i informacionit në karrocat
4) Klikoni në butonin “Arka”
5) Regjistrimi në dyqanin e internetit pas regjistrimit dhe futja e detajeve të regjistrimit (adresa e postës elektronike dhe fjalëkalimi).
6) Një kontroll ose korrigjim tjetër i të dhënave përkatëse të futura.
7) Dërgimi i detyrueshëm i porosisë duke klikuar butonin “urdhër për një tarifë” ose “blerje”

Para dorëzimit të detyrueshëm të porosisë, konsumatori mund të kthehet në faqen e internetit në të cilën regjistrohen informacionet e klientit dhe të korrigjojë ose korrigjojë gabimet e hyrjes duke shtypur butonin “Kthehu” në shfletuesin e internetit të përdorur prej tij pasi të ketë kontrolluar detajet e tij Mbyllni shfletuesin e internetit dhe anuloni procesin e porosisë. Ne menjëherë konfirmojmë marrjen e porosisë me një e-mail të gjeneruar automatikisht (“konfirmimi i porosisë”). Me këtë ne e pranojmë ofertën tuaj.

(5) Ruajtja e tekstit të kontratës për porositë përmes dyqanit tonë të internetit: Ne do t’ju dërgojmë të dhënat e porosisë dhe kushtet tona me email. Termat dhe kushtet mund t’i shikoni në çdo kohë në https://www.vetvetja.com. Për arsye sigurie, detajet e porosisë tuaj nuk janë më të arritshme përmes internetit.

Prices3 çmime, kostot e transportit, pagesa, data e mbarimit
(1) Çmimet e treguara përfshijnë taksën ligjore të shitjeve dhe përbërës të tjerë të çmimeve. Çdo kosto transporti do të shtohet.

(2) Konsumatori ka mundësi të paguajë paraprakisht, para në dorëzim, debit direkt, kartë krediti (Visa, Mastercard).

(3) Nëse konsumatori ka zgjedhur të paguajë paraprakisht, ai merr përsipër të paguajë çmimin e blerjes menjëherë pas përfundimit të kontratës.
Nëse dorëzojmë me para në dorëzim, pretendimi për çmimin e blerjes bëhet pasi të merren mallrat.
Dorëzimi 4
(1) Nëse nuk kemi deklaruar qartë ndryshe në përshkrimin e produktit, të gjithë artikujt që ne ofrojmë janë gati për t’u dërguar menjëherë. Dorëzimi bëhet këtu më së voni brenda 7 ditëve të punës. Në rastin e pagesës paraprake, afati i fundit i dorëzimit fillon të nesërmen pas urdhërpagesës në bankën e porositur me transferimin dhe, për të gjitha mënyrat e tjera të pagesës, ditën pas lidhjes së kontratës. Nëse afati përfundon të Shtunën, të Dielën ose festën zyrtare në vendin e dorëzimit, afati përfundon në ditën tjetër të punës.

(2) Rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të sendit të shitur nuk i transferohet blerësit derisa sendi t’i dorëzohet blerësit, madje edhe në rastin e shitjes me postë.

Re5 mbajtja e titullit
Ne rezervojmë titullin e mallrave derisa çmimi i blerjes të jetë paguar plotësisht.


Right6 e drejta e tërheqjes së klientit si konsumator:
E drejta e tërheqjes

Konsumatorët kanë të drejtë për një të drejtë tërheqjeje në përputhje me dispozitat e mëposhtme, ku konsumator është çdo person fizik që përfundon një transaksion ligjor për qëllime që nuk janë kryesisht tregtare ose aktiviteti i tyre i pavarur profesional:

Ju keni të drejtë të anuloni këtë kontratë brenda katërmbëdhjetë ditësh pa dhënë ndonjë arsye.

Periudha e anulimit është katërmbëdhjetë ditë nga dita në të cilën ju ose një palë e tretë e emëruar nga ju, i cili nuk është transportues, ka ose ka marrë në zotërim të mallrave.

§7 E DREJTA E T WRHEQJES

“E Drejta e Përgjithshme e Tërheqjes” në paragrafin 1. zbatohet për të gjitha porositë, me përjashtim të kurseve online, webinarëve, si dhe me përjashtim të seminareve. Për kurset, seminaret dhe seminaret në internet, zbatohet politika e anulimit në paragrafin 2. (1) POLITIKA E PRGJITHSHME E ANULIMIT Politika e anulimit / e drejta e tërheqjes Ju keni të drejtë të anuloni porosinë tuaj brenda katërmbëdhjetë ditësh pa dhënë ndonjë arsye. Periudha e revokimit është katërmbëdhjetë ditë nga dita e ardhshme

No products in the cart.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks
en_USEnglish
X