Add to Wishlist

KURS SPECIAL 2 DITOR

Get course

Të dashur miq të MEDITIMIT, shëndetit, dashurisë, paqes dhe lumturisë!

Akademia e Meditimit & Transformimit zhvillon një KURS SPECIAL MEDITIMI 2 ditorë me mjeshtrin e meditimit Sheki Useini,  nëpërmjet platformës virtuale ZOOM, ku ju do të keni mundësinë të mësoni-meditoni dhe parashtroni pyetje në lidhje me temat e mëposhtme:

1.”ÇLIROHU NGA FRIKA DHE EMOCIONET NEGATIVE.”

2.”SI TË ZBULOJ MISION TIM DHE TË MANIFESTOJ ATË QË DUA?”

E nesërmja jonë gjithmonë do të varet nga ajo se çfarë mësojmë-besojmë-ndjejmë dhe veprojmë sot.

Prandaj ne kemi projektuar me kujdes një kurs meditimi për ta kuptuar drejtpërdrejt esencën e meditimit, për ta rritur gjallërinë e të vepruarit në jetë dhe për ta transformuar veten dhe jetën në mrekulli.

Ligjeratat dhe meditimi janë të bazuara në metodologjinë shkencore të mësimdhënies.

Të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij kursi, ju lutemi të siguroni një vend të qetë, me qëllim që të ofrojmë mundësinë për një seminar të mrekullueshëm.

Ju faleminderit që do jeni pjesë e këtij seminari shkencorë-transformues.

Nëse keni pyetje të mundshme në lidhje me seminarin, mund të më shkruani në çdo kohë në email: akademia@vetvetja.com